SubjectTeachers
Principal; School AdvisorSwapan M. ; Anjali M.
English & SSSwapan M., Smita Singh, Taniya S., Anisha P., Shampa M., Supriya P., Deepa M., Siny S.
Hindi / Sankrit / GujaratiJayshree H., Seema K., Sangeeta A., Abhilasha T., Meenakshi S., Vibha P., Bhavisha J.
Math & ScienceManjari M., Supriya T., Roopa S., Hetal P., Shobha G., Ritu P., Priyanka G., Priya C., Meena B., Martina F., Shilpi R., Megha G.
Computers & ICTNidhi S., Nutan B.
LibraryArchana K.
Helper Teachers Sini M., Kamini P., Shiny K.
Music-Dance-ArtBhavin N., Pranav P., Jasmin M., Pavan S., Sandeep J., Subhra B.
Sports and GamesNayana K., Vishal J., Bhavesh V.
Health & Wellness TeacherSonal R.
Non Teaching(Front Office)Surbhi J., (Estate) Sohag M., Bijoy C, (Housekeeping) Sharda D., Diva R., Vipul M.
school leaders