Subject Teachers
School Advisor Anjali M.
English & SS Preeti B., Surbhi P., Siny S., Swapan M., Smita Singh, Taniya S., Anisha P., Shampa M.
Hindi / Sankrit / Gujarati Jayshree H., Seema K., Sangeeta A., Abhilasha T., Meenakshi S., Vibha P., Bhavisha J.
Math & Science Manjari M., Supriya T., Roopa S., Hetal P., Shobha G., Ritu P., Priyanka G., Priya C., Meena B., Martina F., Shilpi R.
Computers & ICT Nidhi S., Nutan B.
Library Archana K.
Mother Teacher Nargis P.
Helper Teachers Megha G., Sini M.
Co-curricular Bhavin N., Pranav P., Jasmin M., Pavan S., Sandeep J., Subhra B.
Sports and Games Nayana K., Vishal J., Bhavesh V.
Estate Officer Sohag M.
Wellness Counsellor Sonal R.
Non Teaching Surbhi J.
school leaders