Subject Teachers
Principal; School Advisor Swapan M. ; Anjali M.
English & SS Preeti B., Siny S., Swapan M., Smita Singh, Taniya S., Anisha P., Shampa M.
Hindi / Sankrit / Gujarati Jayshree H., Seema K., Sangeeta A., Abhilasha T., Meenakshi S., Vibha P., Bhavisha J.
Math & Science Manjari M., Supriya T., Roopa S., Hetal P., Shobha G., Ritu P., Priyanka G., Priya C., Meena B., Martina F., Shilpi R., Megha G.
Computers & ICT Nidhi S., Nutan B.
Library Archana K.
Helper Teachers Sini M., Kamini P., Shiny K.
Music-Dance-Art Bhavin N., Pranav P., Jasmin M., Pavan S., Sandeep J., Subhra B.
Sports and Games Nayana K., Vishal J., Bhavesh V.
Health & Wellness Teacher Sonal R.
Non Teaching (Front Office)Surbhi J., (Estate) Sohag M., Bijoy C, (Housekeeping) Sharda D., Diva R., Vipul M.
school leaders